Home

Kerkdiensten / ONLINE
Preken


Jan Bos
Contact:  Jan C. Bos
Wagnerkade 59,
2102 CT Heemstede
T  023 5332455
E jancbos@antenna.nl

Iets over mijzelf

Kerkdiensten
waarin ik voorga


Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Zondagsbulletin

Welkom op de site van Jan C. Bos,
emeritus predikant van de Ontmoetingskerk in Haarlem Schalkwijk


Klik hier voor eerstkomende online kerkdienst


De taal van de wapens blijft slecht verstaanbaar
Ooit leerde onze Heer ons om wie ons op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe te keren.  Het is een weerbarstig woord maar in de afgelopen vijftig jaar heb ik van dit woord geleerd dat de Heer van ons vertrouwenwekkende eerste stappen vraagt. Niet alleen in persoonlijke verhoudingen maar ook op het politieke wereldtoneel. Zo heb ik er ook wel over gepreekt.
Maar nu heeft de oorlog in OekraÔne die vredelievende overtuiging zwaar op de proef gesteld.   Is dat weerbarstige woord vandaag helemaal onmogelijk geworden? 
Lees meer
Een heet hangijzer: de verplicht toegangstest of vaccinatie
Het is een heet hangijzer:  Moet een vaccinatie tegen COVID-19 worden verplicht? In meerdere landen geldt inmiddels verplichte vaccinatie in bepaalde sectoren.
In Nederland is het standpunt altijd geweest dat vaccinatie vrijwillig is en blijft. Geen vaccinatieplicht is tot nu toe het beleid.  Maar of dat zo blijft als de druk op de ziekenhuizen opnieuw hoog wordt?
Eenzelfde heftig debat vindt plaats over de corona-toegangscheck.  Ontoelaatbaar overheidsingrijpen, vinden sommigen. Dat schendt mijn persoonlijke vrijheid.  Dat veroorzaakt een tweedeling tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.
Lees meer

Voltooid leven?
Tijdens twee verkiezingsdebatten in februari 2017 gebruikte Alexander Pechtold van D66 als voorbeeld een weduwnaar die een fantastisch huwelijk had, regelmatig bezoek heeft van zijn kinderen en kleinkinderen, maar die ook merkt dat zijn hobby's en andere dingen 'minder worden'.  Is dit leven voltooid? Wie kan dat zeggen?
 Is je leven voltooid als je zelf vindt dat het voltooid is?  We gaan er vanuit dat het om iemand gaat die weliswaar 75plus maar verder goed gezond is. Om bij het voorbeeld van Pechtold te blijven: Vinden zijn kinderen en kleinkinderen die regelmatig bij opa op bezoek komen ook dat zijn leven en hun bezoeken aan hem voltooid zijn?  Of telt dat niet? 
Lees meer

Lang leve de evenredige vertegenwoordiging.
Het zogenaamde “premiersdebat” tussen Mark Rutte en Geert Wilders, lijsttrekkers van politieke partijen die het hoogst scoren in de peilingen voor de verkiezingen van 15 maart 2017, gaat niet door. Ik ben daar absoluut niet rouwig om. Integendeel. De suggestie dat wij een premier kunnen kiezen is in ons Nederlands staatsbestel een valse suggestie.  Amerikanen, Fransen, Turken en Russen kunnen een president kiezen. Wij kunnen dat niet. Wij kiezen een parlement.
Lees meer

Is er wel ruimte om te sterven bij orgaandonatie?
Kort geleden heeft de tweede kamer op voorstel van Pia Dijkstra een wet aangenomen waardoor ik, als ik mij niet registreer, automatisch orgaandonor wordt. Mocht ik op de intensive care in diepe coma liggen na een ongeval of een beroerte, dan komt de arts met mijn naasten praten over de eventuele nabije uitname van organen die gebruikt kunnen worden voor een transplantatie. Is er wel ruimte om te sterven bij orgaandonatie?
Lees meer

Geen mens is illegaal of soms toch wel?
Het komt veel voor dat mensen met veel te hooggespannen verwachtingen over rijkdom en geluk in Europa hun eigen land hebben verlaten.  Mensensmokkelaars maken misbruik van hun dromen. Maar niet iedereen die dat wil kan worden toegelaten en als het niet klopt dat je oorlogsslachtoffer of politiek vluchteling bent, moet je terug. Is dat onrechtvaardig? Ik vind van niet.
Lees meer

Kun je op de kansel beweren dat de historische Jezus niet heeft bestaan?
"De historische Jezus heeft nooit bestaan", zegt de Nijkerkse dominee Van der Kaaij. "Alle elementen uit het verhaal van Jezus vinden hun oorsprong in het oude Egypte. Daar komt de oermythe vandaan van een God die mens wordt, van sterven en opstaan, van geboren worden op 25 december uit een maagd."  Het is een wat obscure opvatting maar het werd nieuws omdat de dominee onlangs van een Nijkerkse kansel is geweerd.
Lees meer

Gelovige moordenaars
Nee, “je ne suis pas Charlie”.  Ik zoek de grenzen van de vrije meningsuiting niet op en vind oprecht dat alles wat wettelijk gezegd mag worden nog niet gezegd hoeft te worden.  Voor mij is Charlie niet de kampioen van de vrije meningsuiting en ook niet het boegbeeld van de westerse waarden.  Dat zijn de cartoonisten van het Franse blad Charlie Hebdo voor mij ook niet nu ze door obscure gelovigen lafhartig zijn vermoord. Maar deze cartoonisten zijn wel slachtoffers van gelovig terrorisme. Dat wel.  Ze hebben hun dood niet uitgelokt, zoals sommige christenen schandalig beweren. Ze zijn niet te ver gegaan en hebben het daardoor zelf over zich afgeroepen, zoals een moslima op TV beweerde. Nee, ze zijn weerloos vermoord door laffe, gelovige mensen die uit hun geloof de inspiratie putten om dit te doen.  Hoe ziek kan geloof zijn.
Lees meer
De Islamitische Staat:  Geloof en geweld.
Tegenwoordig worden wij met nietsontziend godsdienstig geweld geconfronteerd van de kant van ISIS of de Islamitische Staat.  Allah is groot en dood aan de ongelovigen.  Volgens velen heeft deze boeven- en moordenaarsbende niets met de Islam te maken. Maar dat is te gemakkelijk. Onder de Isis-strijders en sympathisamenten zijn veel vrome moslims die putten uit de bronnen van hun traditie.  Liet  de profeet Mohammed niet zevenhonderd joden doden in Medina als ooit de profeet Elia 450 profeten van Bašl bij de beek Kidron?
Lees meer

Het gevaarlijke gelijk van Netanyahu en Leon de Winter
Voor de zoveelste keer komt het smeulende conflict tussen de Palestijnen en IsraŽli’s tot een uitbarsting. Raketten vliegen heen en weer. Vanuit Gaza-stad vliegen de raketten naar IsraŽl. Ze zaaien woede en angst maar geen dood en verderf want erg precies zijn de raketten niet, IsraŽl plukt er veel uit de lucht en de schuilkelders voor de burgers zijn dichtbij. Omgekeerd zorgen de IsraŽlische vergeldingsraketten voor veel doden en gewonden onder de burgers van Gaza-stad. Onschuldige vrouwen en kinderen worden het slachtoffer. Treurige stand op het moment dat ik dit schrijf: Aan Palestijnse zijde 185 doden waaronder 35 kinderen, aan IsraŽlische zijde 1 dode.
Dit is een schokkend cijfer. Maar tegelijk is het een oneerlijke vergelijking.
Lees meer

Belasting. Leuker kunnen we het niet maken, wel rechtvaardiger.
Belasting betalen vinden de meeste mensen niet leuk. Dat is eigenlijk raar als je rekent wat de meeste mensen voor dat geld terugkrijgen: Een betrekkelijk goed functionerende overheid, een goede leefomgeving, goed onderwijs voor de kinderen, zorg, veiligheid en een vangnet voor wie het leven echt problematisch is. Om maar wat te noemen.
Toch is er altijd weer de roep om belastingverlaging.
Lees meer

De troonrede van de barmhartige Samaritaan
Het klonk op Prinsjesdag 2013 mooi uit de mond van Zijne Majesteit . De klassieke verzorgingsstaat moet veranderen in een participatiemaatschappij. Dat houdt in dat de overheid terugtreedt en de verantwoordelijkheid voor een samenleving waarin de een zorg draagt voor de ander bij de burger legt. Spontaan komt een bekend Bijbelverhaal bij mij boven. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zegt Jezus ons dat wij voor onze medemens zo barmhartig moeten zijn als de Samaritaan die een mens in nood belangeloos hulp biedt.
Lees meer

Zesendertig jaar kerk in Schalkwijk
Toen ik in 1976 intrede deed was er een behoorlijke polarisatie in de kerk.  Een aantal gereformeerden vond Schalkwijk te modern en had  zijn toevlucht in de Wilhelminakerk gezocht.  Dat speelde nog toen ik aantrad. Verder waren er de heftige debatten rond  vredesvraagstukken, apartheid en kernenergie.  Dat klonk door in de liturgie en de preken van die tijd,
De kerk van Schalkwijk is in de loop van de jaren persoonlijker en kleiner geworden.
Maar niet minder belangrijk voor de buurt
Lees meer


De bekering van een bankier

Greg Smith was tien jaar lang een van de belangrijkste valutahandelaren van de grote zakenbank Goldman Sachs in Amerika. Hij nam publiekelijk ontslag door zijn ontslagbrief te publiceren in The New York Times. Bankmanagers die neerkijken op klanten, hen 'muppets' noemen en proberen hen zoveel mogelijk geld af te persen. En dat alles om er zelf beter van te worden. Alle vooroordelen over banken en bankiers komen er in voor.
Lees meer


Grieks vasten

Een Nederlandse minimumloner verdient EUR 1400 bruto per maand.

Een Griekse minimumloner verdient EUR 700 bruto per maand. Daar moet door financieel wanbeleid van de Griekse regering, door belastingontduiking van Griekse rijken, door vriendjespolitiek, door ouderwetse patronage ťn door wanbeleid van Amerikaanse en Europese banken nu 20% op worden gekort. De minimumloner houdt van z’n 700 EUR bruto per maand er nog EUR 550 over.
Lees meer


Vertrouwen komt te voet
Bij de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau en Wim Deetman

Uit het rapport De Sociale Staat van Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het vertrouwem in de kerk is gedaald. Het dalende vertrouwen heeft volgens het SCP te maken met het nieuws over seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk.
Lees meerEuthanasie en geloof
Opnieuw een heikel thema.

De “weigerpastoor” van Liempde heeft een forse knuppel in het hoenderhok gegooid door een kerkelijke begrafenis te weigeren aan een parochiaan bij wie zo euthanasie is toegepast. Het mag niet van een autoritaire kerkleiding die denkt dat het ook niet van God mag. En dus krijg je geen kerkelijke begrafenis.
Een uitvaart weigeren is stuitend arrogant. Kerkleiders ontzeggen nabestaanden het recht hun dierbare in de handen van God te leggen.
Dat neemt niet weg dat je niet alles goed hoeft te vinden wat kan.
Lees meer


Koert van der Velde nodigt je uit te flirten met God.
Dat kan een spannend avontuur worden
.
Lees meer

Premier Rutte zoekt naar een balans tussen godsdienstvrijheid en onnodig dierenleed en creŽert daarmee een vals dilemma

Eigenlijk vindt premier Rutte ritueel slachten maar onnodig dierenleed. Maar hij heeft de SGP-stemmen hard nodig. Dat is een dilemma dus voor hem. Volgens mij is het een vals dilemma
Lees meer


Het VVD Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert pleit voor afschaffing van de godsdienstvrijheid
en legt daarmee een bom onder de scheiding tussen kerk en staat
 
De scheiding tussen kerk en staat houdt in dat niet ťťn dominant  geloof  of ťťn dominante levensbeschouwing de staatsvoorkeur geniet maar dat alle geloven en levensbeschouwingen hun rechtmatige plaats in de publieke ruimte mogen hebben. Lees meer


Niet alleen de Islam komt uit de woestijn, Jodendom en Christendom komen dat ook.

In zijn toespraak in de rechtbank op 7 februari zei Wilders het nog eens luid en duidelijk: de Islam “is een ideologie die al veertien eeuwen uit is op onze vernietiging.” Het is “een ideologie die voortkomt uit de woestijn en alleen maar woestijnen kan voortbrengen omdat ze de mens geen vrijheid gunt.
Niet alleen de Islam komt uit de woestijn, Jodendom en Christendom komen dat ook.
In de woestijn leren we compassie. En die is broodnodig voor vrijheid. Lees meer