Home

Jan Bos
Iets over mijzelf:


In 1946 ben ik in Vlaardingen geboren in een predikantsgezin. Tijdens mijn middelbare schooltijd ben ik actief geweest in het kerkelijk jeugdwerk. Ik heb  theologie gestudeerd  aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en begon mijn werk als predikant in een klein dorp aan de Vecht. In die tijd deed ik mee aan de landelijke werkgroep voor de catechese en aan het diakonale vakantiewerk.   In 1976 werd ik predikant van de Gereformeerde Kerk te Haarlem-Oost die zich later met de Hervormde Wijkgemeente Schalkwijk verenigde tot de Protestantse Wijkgemeente Schalkwijk.  Daarbij was ik actief in de plaatselijke oecumene en de plaatselijke vredesbeweging.   Bestuurlijk heb ik me ingezet voor de vereniging van hervormden,  gereformeerden en lutheranen tot de Protestantse Kerk in Nederland. Van 2005 tot 2009 was ik lid van de Generale Synode van de Protestantse Kerk.
Juni 2012 ben ik met emeritaat gegaan maar actief gebleven in de kerk en in het vrijwilligerswerk.
Ik ben lid geweest van het moderamen van het Regionaal College voor de visitatie in  Noord/Holland en bestuurslid geweest van het Oecumenisch Diakonaal Centrum Stem in de Stad in Haarlem.
Regelmatig ga ik voor in kerkdiensten en ik leid een bijbelkring in de Protestantse Gemeente Vijfhuizen
Ik ben getrouwd met Hannie de Bruin. We zijn allebei eerder getrouwd geweest en hebben nu samen vijf kinderen en zeven kleinkinderen. Ik doe mee met een gespreksgroep in Haarlem en een leesclub in Heemstede en geniet van literatuur, film, musea, reizen en fietsen.
Zolang hij leefde paste ik een vaste middag in de week op mijn kleinzoon Joris die ernstig gehandicapt is.Op 12 juni 2018 is hij, negen jaar oud, plotseling overleden.

De kerk is voor mij het huis van God waarin mensen zich thuis mogen voelen. Sinds mensenheugenis hebben mensen in dat huis gebeden in tijden van vreugde en in tijden van diep verdriet. Beide heb ik zelf in mijn persoonlijk leven meegemaakt en ik heb ervaren hoezeer ik door de kracht van de traditie en de warmte van mensen ben gedragen. Als kind al ben ik aangeraakt door het besef dat ik er zijn mag voor God en temidden van de mensen. God is voor mij geen filosofisch begrip maar een levende werkelijkheid die zich uit in de liefde tussen mensen in onze wereld. Daar gaan de verhalen van onze traditie over. Het is een grote vreugde die verhalen uit te leggen en door te geven. Ze helpen ons om samen te zoeken naar de bron en de zin van ons bestaan.


Jan Bos