Home
Artikelen
Preken

Belasting. Leuker kunnen we het niet maken, wel rechtvaardiger.
april 2014

Belasting betalen vinden de meeste mensen niet leuk. Dat is eigenlijk raar als je rekent wat de meeste mensen voor dat geld terugkrijgen: Een betrekkelijk goed functionerende overheid, een goede leefomgeving, goed onderwijs voor de kinderen, zorg, veiligheid en een vangnet voor wie het leven echt problematisch is. Om maar wat te noemen.
Je hebt landen met een veel lichtere belastingdruk. Amerika bijvoorbeeld. Maar daar zijn een aantal zaken die ik boven noemde dan ook heel wat magerder geregeld.
Toch is er altijd weer de roep om belastingverlaging. Dat snap ik ook wel. En overheid die overal voor wil zorgen heeft de neiging uit te dijen. Er gaat veel geld naar de publieke sector ten koste van private bestedingen. Dat merken jij, ik, de bakker op de hoek, de loodgieter en de meubelzaak in hun portemonnee.
Bovendien is een sterk argument voor belastingverlaging dat daardoor arbeid goedkoper wordt. De belasting van het loon gaat immers van 24 % tot 52% in het hoogste tarief.
Dus lager die belasting op arbeid als het kan. Hoe. Door de overheidsuitgaven te verlagen. Dan maar minder ondersteuning voor mensen wier leven problematisch is geworden.
Volgens mij is dat wel leuk maar niet rechtvaardig.
Iedereen die werkt heeft te maken met belasting op arbeid. Dat gaat met een schijventarief. Wie veel rendement op zijn arbeid maakt (veel verdient) betaalt relatief veel belasting
Verder heeft iedere consument te maken met belasting op zijn bestedingen. Hoe hoger en hoe luxer te besteding, des te meer belasting
En dan betalen vermogende mensen ook nog belasting over hun vermogen. Merkwaardig genoeg niet als dat vermogen in hun eigen huis zit maar wel als het op de bank staat of in aandelen zit.
De gedachte erachter is dat niet alleen arbeid rendement oplevert, vermogen doet dat ook.
De belastingwet gaat er vanuit dat ieder vermogen 4% rendement oplevert. Beetje raar in deze tijden van lage spaarrente maar goed, ooit was en misschien wordt die wel weer hoger. En zeker grote vermogens komen wel aan dat rendement. Sterker nog: De econoom Piketty berekende in een spraakmakende studie dat het rendement op vermogen groter is dan het rendement op werken.
Nou goed. Daar is ook al weer kritiek op. Maar toch gaat er, bij mij, wel een belletje rinkelen.
Neem iemand met een miljoen EURO. Die “verdient” op dat geld 40 duizend EURO en betaalt 30% belasting over die veertig duizend. Iemand die 40 duizend EURO verdient met werken betaalt 42%.
Anderhalf miljoen? Nog steeds 30% op je rendement uit vermogen. Iemand die werkt betaalt over dat geld 52%. Dat is toch raar? En dan heb ik het nog niet over de grote ondernemingen die je via trucs allerlei belasting ontwijken.
De regering wil de belasting hervormen. Ik heb een idee. De belasting op arbeid lager maar de belasting op rendement uit vermogen hoger. Dat is wel zo rechtvaardig. Want de ondersteuning voor mensen wier leven problematisch is geworden, die moet wel in stand blijven. Daar mag de overheid niet terugtreden.


foto Jan C. Bos

.