Home

Kerkdiensten / Online
Preken

Jan BosContact:
Jan C. Bos
Wagnerkade 59,
2102 CT Heemstede
T  023 5332455
E jancbos@antenna.nlKlik hier voor eerstkomende online kerkdienst

Zondag  4 december 2022  Wie redt Ruth en NaŲmi?
Ruth 4,  13-17  Ontmoetingskerk, Haarlem
Wie redt Ruth en Naomi?
Naomi en Ruth zijn twee kansloze vrouwen.
Naomi is kansloos omdat haar man en daarna haar twee zonen zijn gestorven. Ze is inmiddels oud. Een oude kinderloze weduwe is Naomi. Ze heeft geen toekomst. Wie redt haar? Wie geeft haar hoop?
En Ruth. Dat is helemaal een kansloos geval. Ruth is een Moabitische. Een IsraŽlitische man heeft haar ooit in het buitenland opgeduikeld. Zo staat het letterlijk in de Bijbel. Moabitische vrouwen staan bekend als geboren verleidsters. Daar moet je niet mee van doen willen hebben. In IsraŽl mag je niet aankomen met een Moabitische. Ze is in IsraŽl een “nochri”, een illegaal.
Wie redt haar? Wie redt de mensen wie het leven uit handen is geslagen. Wie redt jou en mij als het ons bij de handen afbreekt. Wie redt Ruth en Naomi?
Lees meer
Zondag  27 november  2022  Een nieuw begin
2 SamuŽl 11 en 12  Heemstede Oude Kerk  Er is een nieuw begin mogelijk.
Dat is de hoopvolle uitkomst van een uitermate treurig verhaal, een zwarte bladzijde in de Bijbel. Het verhaal dat MattheŁs in het geslachtsregister van Jezus, ons in herinnering brengt. Het verhaal van David en Uria. Een ver-haal van grensoverschrijdend gedrag in extreme vorm. Een verhaal van machtsmisbruik met dodelijke afloop.
Er is een nieuw begin mogelijk. Maar wij kunnen ons dat in de advent van 2022 maar moeilijk voorstellen. Want om ons heen is grensoverschrijdend gedrag en gruwelijk machtsmisbruik aan de orde van de dag in de wereld van de politiek, van de sport, van de cultuur en ook in de kerk. Dat gaat maar door en wordt vaak onder het tapijt geveegd. Bij David toen was het niet anders.
Hoe is er dan een nieuw begin mogelijk?
Lees meer
Zondag  13  november 2022 Een vrouw schreeuwt om recht
2 Koningen 8, 1-6 en Lucas 20, 27-38  Vijfhuizen, Verbondskerk
Een vrouw schreeuwt om recht. Wordt ze gehoord?
Ze schreeuwt om recht want ze is alles kwijt. Land is door anderen bezet. Huis en haard zijn door anderen ingepikt. De toekomst is onzeker.
Ik moet denken aan de verhalen van het kleine plukje Joden dat de Nazi-kampen heeft overleefd en terugkwam. Anderen woonden in hun huis. Anderen gebruikten hun bezit. Ja, het was oorlog geweest en je moest eens weten hoe wij Nederlanders hebben geleden onder die oorlog toen jij weg was. Wat kom je eigenlijk doen? Dat overkomt ook deze vrouw als ze, berooid, terugkomt.
Een vrouw schreeuwt om recht. We hebben haar verhaal gelezen in 2 Koningen 8.
Wie is zij?
Lees meer
Zondag  23  oktober 2022  Iedereen heeft gezondigd
Romeinen 3, 21-31  Ontmoetingskerk Haarlem. 16 oktober  (eerdere versie) Oude Kerk Heemstede
Iedereen hier heeft gezondigd.
Iedereen hier wordt gerechtvaardigd door Christus.
Het is een tekst die door de organisatie van de Micha-zondag op ons bord is gelegd.
Het zijn voor jullie op het eerste gehoor, denk ik, nogal zware woorden.
Misschien roepen ze bij sommigen de sfeer van vroeger op toen je werd ingepeperd dat de mens onbekwaam was tot enig goed en dat alleen door het bloed van Jezus het wie weet met jou nog goed kon komen, ooit.  Mis-schien hebben sommigen van jullie associaties met verhalen van bange gelovigen die het zondebesef diep in hun ziel meedroegen maar niet durf-den geloven dat gerechtvaardigd zijn ook voor hen bestemd was.  En an-ders kunnen jullie misschien wel meevoelen met de verzuchting van een van jullie die meedeed aan de voorbereiding van deze dienst. Moet je deze tekst lezen? Eigenlijk kan ik niets meer met dat offer van Christus voor mij.
Ik begrijp die mogelijke weerstand maar ik wil jullie uitnodigen die even opzij te zetten en onbevangen te kijken naar wat Paulus schrijft.
Lees meer
Zondag 9 oktober 2022 Meester wat moet ik doen?
Marcus  10, 17-27 Oosterkerk Aalsmeer
Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beŽrven?
Er komt een man naar Jezus toe. Hij valt op zijn knieŽn. Het is hem duidelijk ernst. Hij smeekt om hulp, om goede raad. Goede Meester. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beŽrven.
Vraag jij je dat ook af, wel eens, ooit eens. Wanneer dan en waarom?
Of ben je die vraag al voorbij en direct gerend naar het van ouds vertrouwde antwoord. Je moet al wat je bezit weggeven. Eigenlijk moet dat. Jezus zegt dat.
En vervolgens gaan we puzzelen hoe we dat opgeven van al ons bezit toch moeten opvatten. Want helemaal zonder bezit kunnen en willen wij niet leven. Vraagt Jezus dat dan?
Lees meer
Zondag  7 augustus 2022  Waakzaam leven
Lucas 12, 32-40  Oosterkerk Haarlem
“Wees gelijk aan mensen die wachten op hun heer”, zegt Jezus in het evangelie vanmorgen, “wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt”.
Wat zegt dat woord ons vandaag? Wachten wij actief en alert op de komst van onze Heer of zijn we al gaandeweg dat wachten verleerd?
Lees meer
Zondag  19 juni 2022  Als het onweert spreekt de HEERE
Psalm 29 en Matteus 14, 22-33 Oude Kerk Heemstede
In een van mijn vroegste jeugdherinneringen ben ik op het schoolplein. Ik denk dat ik in de eerste klas zat. Een speelkameraadje kijkt mij parmantig aan en vraagt. Weet jij wat onweer is? En toen ik niet onmiddellijk kon antwoorden zei hij plechtig: Dan spreekt de HEERE. Wijsneus eerste klas maar het maakte op mij zoveel indruk dat ik het me tot op de dag van vandaag herinner.
Als het onweert, dan spreekt de HEERE.
Waar heeft het kereltje het vandaan? Het komt uit de Bijbel. In Bijbelse tijden hoorden ze in bliksem en donder de stem van God. Dat was een oerbesef vanaf het begin. En dat is eeuwen en eeuwenlang zo gebleven.
Maar u en ik zijn inmiddels vele jaren ouder en vele natuurkundelessen verder. De diepe indruk die ik als kleine jongen had, is verbleekt. In het onweer hoor ik niet de stem van God maar de aankondiging van wisselvallig weer na een mooie zomerweek.. God dondert niet. Sinds wij mensen beter weten dondert God niet meer. Sinds wij beter weten is God een vraag zonder antwoord.
Sinds wij beter weten is er geen kleine jongen meer die zegt: Als het onweert spreekt de HEERE.
Lees meer
Zondag 29 mei 2022  We zijn wezen
Johannes 14, 15-21 Ontmoetingskerk Haarlem
“Ik laat jullie niet als wezen achter”, zegt onze Heer vanmorgen in het Evangelie tegen zijn leerlingen en via hen tegen jou en mij vandaag.
“Ik laat jullie niet als wezen achter” zegt onze Heer.  Maar we zijn het wel.
We zijn het ondertussen wel, vandaag, want Hij is er niet meer.  Hij is verborgen achter een wolk. We zien Hem niet meer. We kunnen Hem niet om raad vragen van aangezicht tot aangezicht.
De Meester is de klas uit en de leerlingen beginnen te krakelen.  Dat begon al direct en gaat door tot op vandaag. Dat is onderling verdeeld. Dat verdraait de goede woorden voor eigen gewin.  Dat vecht zijn heilig gelijk uit.  Gewone mensen zijn bang en onzeker vandaag. Het zijn wezen. Gewone mensen hebben verdriet om wat gebeurt in de wereld en in hun eigen leven. Waar is de vader die zorgt en de moeder die koestert? Waar is de moeder die leiding geeft en de vader die voor je opkomt?
Lees meer
Zondag 17 april  Met Pasen wordt je naam genoemd
Johannes 20  Pelgrimskerk Badhoevedorp
OP Pasen wordt jij bij je naam genoemd.
Op Pasen wordt je uitgenodigd om op te staan uit de wanhoop en het ver-driet die ons nu nog terneerdrukken omdat de dagen zwaar zijn en de toekomst onzeker. 
Op Pasen wordt je bij je maan geroepen   
In het prachtige paasevangelie naar Johannes overkomt het Maria Magdalena.
Ze is net zo verdrietig als sommigen van jullie ooit waren op de eerste zondag na de dood van je geliefde. Dwalen door het huis, lege kamer, leeg bed. Wat is hij dood. Wat hij ontzettend dood. Dat wordt nooit meer anders.
Lees meer
Zondag 10 april 2022  De stenen schreeuwen
Palmpasen Lucas 19, 28-48 Ontmoetingskerk Haarlem
Als de mensen zwijgen, dan schreeuwen de stenen.
Dat zegt Jezus in het Evangelie vanmorgen.
En schreeuwende stenen hebben wij heel veel gezien en gehoord in deze veertig dagen.
Die stenen zijn ooit platgebrand in Jeruzalem. Het Evangelie hint erop.  Die stenen zijn kapotgeschoten in de afgelopen veertig dagen in Mariopoel. Die stenen hebben gezien hoe mensen gruwelijk werden vermoord in Baboesj.  De stenen schreeuwen. De huizen staan als hologige karkassen langs de kant van de weg. 
Als de mensen het weerloze en kwetsbare leven dat onze Heer belichaamt niet zien, dan schreeuwen de stenen. Als de mensen zwijgen, als de mensen de hoop verliezen, het geloof in de goedheid en de trouw waar onze Heer voor staat, dan schreeuwen de stenen.
Dan schreeuwen de stenen vandaag.
Lees meer
Zondag  20 maart 2022  Wat heeft God daar mee te maken?
Lucas 13, 1-9  Pelgrimskerk, Badhoevedorp
Ik heb het gejammer van mijn volk gehoord, zegt God tegen Mozes. Ik heb het gehoord en je moet tegen hen zeggen dat Ik hen zal redden. Met opgeheven arm zal ik hen redden en de tiran zwaar straffen. God heeft het gejammer toen gehoord. Zal Hij het vandaag horen? Zal Hij dat?
De OekraÔense kinderen, vrouwen en mannen zijn toch ook zijn kinderen? Hij is toch uit op leven dat groeit en bloeit en vrucht draagt? Zal Hij het gejammer horen vandaag?
Vorige week waren wij op bezoek bij een neef van wie onlangs zijn vrouw is gestorven. Hij is inmiddels ver in de tachtig. Klassiek gereformeerd. We herdachten onze nicht met liefde en goede herinneringen. Pijn om gemis maar dankbaarheid om wat geweest is. We hebben haar toevertrouwd aan de Eeuwige. Maar er was tijdens dat bezoek wel een steen in onze maag. De oorlog in OekraÔne. Hoe kan God dŠt toelaten, zei hij. Waarom grijpt Hij niet in. Ooit deed Hij dat toch tegen de tirannieke Farao? Dat kan Hij toch? Hij keek mij aan want ja, ik ben dominee.
Wat moet je zeggen? Wat kun je bidden?
Lees meer
Zondag 20 februari 2022 De kunst van het loslaten
Lucas 6, 27-38  Prot Gemeente De Rank  Nieuw Vennep

“Laat los”, zegt Jezus, “en ge zult losgelaten worden”.
Zo klinkt in de oorspronkelijke griekse bijbeltaal de goede raad van Jezus aan ons, zijn leerlingen.  Zo is het ook vertaald in de Statenbijbel  en de in ons vroeger zo vertrouwde NBG vertaling van 1951.
Laat los, zegt Jezus.Hij zegt het tegen mij. Hij zegt het tegen mij omdat ik zo heel erg geneigd ben om de dingen vast te houden en controle te heb-ben.
Wat houd ik vast en wat houdt mij vast? En hoe is dat bij jou en bij jou? Ie-der heeft hierin zijn eigen levensverhaal en staat op een ander punt in dat verhaal. Klamp je je vast aan je geld en je bezit? Dat kan. Je bent de enige niet. Hecht je veel aan je eer en waardigheid? Het kan. Er worden moorden voor gepleegd. Zweer je bij je zekerheden? Het kan. Hele kerken zijn er op gescheurd. Sta je op je ponteneur? Zeurt bij jou het oude zeer en kun je er maar niet los van komen? Spookt soms het verleden? Koester je je wrok? Ziedt de woede? Blijft het verdriet maar schrijnen en houdt het niet op, nooit een keer?
“Laat los”, zegt Jezus maar zo gemakkelijk is dat niet.
Lees meer
Zondag 23 januari 2022  Goed nieuws voor mensen in de knel
Lucas 4, 14-21 Ontmoetingskerk Haarlem. Viering 50 jaar dominee
Ooit, nu zo’n tweeduizend jaar geleden, preekte onze Heer in de synagoge van zijn vaderstad Nazareth over een tekst uit de profetie van Jesaja.
Precies vijftig jaar geleden klonk die tekst in de intrededienst in mijn eerste gemeente.
En nu vandaag klinkt deze tekst opnieuw.
Dit is de tekst:
De Geest van de Heer rust op Mij want Hij heeft Mij gezalfd.
Hij heeft Mij gezonden
Om aan armen het goede nieuws te brengen
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven.
Lees meer
Zondag 2 januari 2022 De ster van Bethlehem
MattheŁs 2, 1-12 Verbondskerk Vijfhuizen
Kijk, een ster!
Een ster roept diepe gevoelens in ons op.  Een ster wekt ons verlangen.  Een ster straalt maar is tegelijk zo ver van ons verwijderd.  Kijk, een ster. Wat is zij mooi.  Kunnen wij haar schoonheid ooit bereiken?  Dat verlangen is van alle tijden. Diep in ons leeft het verlangen naar vrede en heelheid, naar geluk dat puur is en echt en onbezoedeld.  
De ster wekt mensen op te zoeken naar wat goed is, vertelt MatteŁs.  Hij vertelt ons vanmorgen het verhaal van de ster en van de magiŽrs, de wijzen uit het Oosten, die de Koning der Joden zoeken  en hem vinden in Bethlehem, hem herkennen in de pasgeboren Jezus.
In de loop van de geschiedenis is deze ster gaan stralen van Bethlehem tot Rome, tot de einden der aarde. De ster is bij uitstek het symbool van het kerstfeest geworden.
Lees meer
Zondag 26 december 2021  Vandaag gedenken we Stefanus
Handelingen 6. Nieuwe Kerk Haarlem
Vandaag gedenken we Stefanus.
Stefanus is een van de eerste diakenen. In de Bijbel staat van hem geschreven dat hij zich onvermoeibaar en met groot succes inzette voor de armen onder zijn volksgenoten. Hij deed wat Jezus deed: Zich bekommeren om mensen. Waar het werkelijk op aankomt in het Woord van God, de liefde tussen mensen, het geloof en de hoop, dat deed Stefanus. Ooit gaf hij zijn mantel aan een dakloze, ooit deelde hij zijn brood met een hongerlijder, ooit heelde hij de wond van een weduwe. Als ook Jezus deed.
Lees meer
25 december 2021 Kerstfeest is het feest van het licht
Johannes 1  Ontmoetingskerk Haarlerm
Kerstfeest is het feest van het licht maar dit is het tweede kerstfeest op rij in lockdown. Dat hadden we ons een paar maanden geleden nog ons niet kunnen voorstellen. Dat is zo’n domper voor ons allemaal, ook hier in de kerk. Die had vol moeten zitten met blije mensen. Ons koor, dat zo dapper begonnen is met repeteren had moeten jubelen. Maar nee.
En om ons heen en in ons hart is gedoe. Gedoe wat wel kan en niet kan. In de straten zijn protesten tegen strenge maatregelen. Wat de regering ook doet, het is niet goed. De ondernemers zijn vol zorg. De theatermakers zijn in zak en as. De zangers kunnen niet zingen. De wintersportvakantie gaat ook al niet door. De mensen zijn chagrijnig om wat hen voor hun gevoel wordt afgenomen.
De lichtjes, de lichtjes in de winkelstraten, de lichtjes op de kerstmarkten hebben het moeilijk. De lichtjes thuis branden niet zo feestelijk want nauwelijks familie en geen vrienden. De lichtjes hebben het moeilijk. Dat flakkert en walmt. De lichtjes hebben het moeilijk. Hoe zit het eigenlijk met dat grote licht? Hoe is het met het licht van de wereld wiens komst wij vieren vandaag op het kerstfeest?
Lees meer
Zondag 19 december 2021 Voorbereiding in tijden van pandemie
Lucas  1, 57-80  Verbondskerk Vijfhuizen
Over zes dagen is het kerstfeest. Het wordt opnieuw een kerstfeest dat wordt overschaduwd door de pandemie. In mijn eigen kerk zijn de repetities van ons kerkkoor gestopt want de dirigent heeft corona. De liturgie wordt versoberd. De ouderenmiddag gaat niet door want de leeftijd is te kwetsbaar. De kerstnachtdienst wordt afgelast want er is avond-lockdown. Alles staat op losse schroeven sinds gisteren door de totale lockdown.
Over zes dagen is het kerstfeest maar deze hele adventstijd wordt gekleurd door spanningen tussen mensen over wat te doen. Dat zwaait heen en weer tussen angstige striktheid en geen kleinkinderen bij oma en opa aan de ene kant en een haast uitdagende drang tot losheid en feestvieren aan de ande-re kant. Ik las in de krant dat de Britse regering met bijna niets anders be-zig is dan met dit thema. Redt het kerstfeest. Redt de oeroude traditie van familiewaarden en warme gezelligheid. Het is bij ons wellicht niet eens zoveel anders.
Hoe vieren we kerst in de pandemie?
Lees meer
Zondag 28 november  2021  Ouders met kinderen verzoenen
Lucas 1, 5-25  De Rank, Nieuw-Vennep
“Hij zal ouders met hun kinderen verzoenen”
Die zin bleef bij mij haken afgelopen week. Hij zal de ouders met de kinderen verzoenen. Die kinderen zagen we afgelopen week op de TV. Rellend op de straten en pleinen van onze steden en dorpen. Vuurwerk gooien naar de politie. Stenen door de ruit van een ambulance.
En de ouders, de opa’s en oma’s, jij en ik zitten op de bank en kijken met afschuw en verontwaardiging naar de beelden. Dat tuig moet mores geleerd. Dit kan absoluut niet getolereerd worden. Hier moet met harde hand tegen worden opgetreden.
Hij zal de ouders met hun kinderen verzoenen. Kan dat? Kan dat echt? Kan er verzoening komen in een tot op het bot gespleten samenleving. Niet alleen hier maar overal in Europa, in Amerika, waar ook. Dat scheldt hulpverleners uit. Dat bedreigt wie anders denkt. Dat dooft vriendschappen uit en splijt families in een verhit debat over corona-maatregelen.
Ouders met kinderen verzoenen? Kan dat. En van zondaars rechtvaardig maken, kan dat? Kan dat echt?
Lees meer
Zondag 14 november 2021 De laatste cent van de weduwe
Marcus 12,38-13,2  Verbondskerk Vijfhuizen
Eeuwenlang is dat spreekwoordelijke penninkske van de weduwe door deftige heren kerkrentmeesters het gelovige volk ten voorbeeld gesteld.  Vele kleintjes maken ťťn grote.  En ook die kleine bijdragen hielpen en helpen mee grote kerken in stand te houden.  Maar zou Jezus dat nu bedoelen als hij met aandacht kijkt naar de weduwe die haar hele leven toewijdt aan de dienst van God. Zou hij dat?  Ik denk het eerlijk gezegd niet.
Het gaat in dit Evangelie helemaal niet om jouw geld.  Het gaat om je hart en je ziel.
Lees meer
Zondag  7 november 2021  Gedachtenis van de namen
Psalm 138  Ontmoetingskerk, Haarlem-Schalkwijk
Dertienmaal wordt vanmorgen een licht ontstoken voor een lief mensenkind. Dertien namen van hen die gestorven zijn worden genoemd voor het Aangezicht van de Eeuwige voor Wie wij allen leven.
Ze zijn allemaal heel verschillend. Maar ze hebben allemaal, vreugde gekend en diep verdriet. Ze hebben allemaal gekoesterd en geklungeld; dingen gedaan waar ze trots op konden zijn en dingen gedaan waar ze spijt van hadden.
Voor hen allemaal geldt ook dat ze geworteld zijn in een kostbare geloofstraditie die van eeuwen her tot op vandaag wordt doorverteld. Zij staan op de schouders van hun ouders, en die weer op die van hen. Geslacht op geslacht, generatie op generatie is de Naam van de Eeuwige onze God aangeroepen en doorverteld.
En voor hen allen geldt dat er vanuit de hoge hemel met heel veel liefde naar hen is omgezien.
Dat althans zegt de psalm die wij vanmorgen uit die kostbare traditie hebben geplukt en in de dienst hebben gelezen.
Zouden ze het altijd beseft hebben, die ouders van ons die we wellicht hebben zien danken en bidden aan tafel. Sommigen misschien wel maar anderen ook niet, niet altijd of soms helemaal niet meer omdat de dagen grijs zijn en het leven vol angstige vragen.
Lees meer
Zondag 24 oktober 2021   Blinden zien
Marcus 10, 46-52  Kerkcentrum Holy Vlaardingen
Kijk! BartimeŁs. Moet je hem zien stuntelen. Moet je hem horen schreeuwen.
Je kunt rustig naar hem kijken en wijzen. Hij ziet jou niet. Jij hem wel. Wat denk je als je die bedelaar ziet. Wat denk je als je zo’n bedelaar ontmoet op de trappen van de kathedraal als je op je stedentrip bent naar Lissabon, Florence of Rome.
Met jouw ogen is niks mis.  En je bent onweerstaanbaar geneigd op je eerste indrukken af te gaan. Er bestaat een dating-ap die heel populair is onder jonge mensen. Ze swipen razendsnel door een heleboel foto’s. Die is wel aardig. Die niet. Die wel, die niet, niet, niet.
Vanmorgen ontmoeten wij allemaal een man. Hij is niet geslaagd in het leven. Hij bedelt aan de kant van de weg. Hij maakt niet veel kans als de mensen met een vlugge blik hem taxeren.  Wel, niet, wel, niet, niet, niet
Maar vanmorgen komen we er met een vlugge, taxerende blik niet vanaf.  Het evangelie dringt ons dieper te kijken. Wie is die man die daar aan de kant van de weg zit te bedelen. Wie is die man die blind is, die maar wat zit te schreeuwen. Dat is Bartimeus! Er zit daar geen blinde man. Er zit daar geen schreeuwlelijk. Daar zit Bartimeus. Zoon van Timeus betekent zijn naam. Hij is de zoon van zijn moeder en vader die veel van hem houden. Hij is niet zielig. Daar zit geen apart geval. Daar zit Bartimeus. Daar zit een mens met gaven en kwaliteiten. We kunnen veel van hem leren.
Lees meer
Zondag 17 oktober 2021 Geen machtsmisbruik in de kerk
Marcus 10, 32-45  Verbondskerk Vijfhuizen
Dat heersers hun macht misbruiken weten we. Dat lezen we in de krant.  In Rusland belandt de oppositie in het gevang. In China worden Oeigoeren in een staatsmal geperst. In Afghanistan heerst de Taliban over het geweten van mensen en het leven van vrouwen.
Het kan ook minder bruut maar toch ook nog hemeltergend.  Machtsmisbruik is ook dichtbij, zoals onthutsend duidelijk wordt in de toeslagen-affaire.  Dat knevelt arme mensen in een anonieme, harteloze bureacratie.  Dat is doof voor hartverscheurend leed en onwillig om het te lenigen. 
Zo is het onder jullie niet, zegt Jezus.  O nee?  Is er onder ons geen machtsmisbruik? Is er geen machtsmisbruik in de kerk?  Wie kan dat met droge ogen zeggen als we net hebben gehoord over het massale kindermisbruik in de Franse Katholieke kerk.     Maar niet alleen daar komt het voor ook hier. Soms bruut en weerzinwekkend. Soms subtiel en manpulatief in kerkenraadsvergaderingen en op synodezittingen.
Lees meer
Zondag .15 augustus 2021  "Ga open", zegt Hij
Marcus  7, 31-37  Vijfhuizen  Verbondskerk
Ooit riep onze Heer “Effata”. Ga open betekent dat.
In het Evangelieverhaal zegt hij het tegen iemand die doof was en gebrekkig sprak.. En we kunnen het ons helemaal voorstellen. De oren moeten open. Zoals wanneer de dokter de oren uitspuit en de gehoorgang vrijmaakt van vuil dat erin is opgehoopt.
Ga open. Als onze Heer dat zegt dan gaat het niet alleen om verstopte oren. Je kunt ook een dikke huid hebben gekregen, een gepantserd hart en eelt op je ziel.
Ooit riep onze Heer “Effata” “Ga open” betekent dat. En ik denk zomaar dat hij het vandaag opnieuw roept. Hij roept het tegen jou en mij die zo last kunnen hebben van doofstomheid
Lees meer
Zondag 1 augustus 2021 Over het gebod van God en de overlevering van mensen
Marcus  7, 1-23  Ontmoetingskerk Haarlem
Waarom haalt Jezus zo snoeihard uit naar de FarizeeŽn en Schriftgeleerden. Jullie zijn allemaal hypocrieten, zegt hij. Jullie zijn stuk voor stuk huichelaars.
Die scheldwoorden dreunen door tot op vandaag. Die kleven de FarizeeŽrs tot op vandaag aan. Noem iemand een FarizeeŽr en wij weten wel hoe laat het is. Schone schijn, huichelarij, antisemitisme op de loer. Schelden doet wel degelijk pijn. Waarom scheldt Jezus zijn tegenstanders zo uit?
Waarom wassen jouw leerlingen hun handen niet voor het eten?, hadden ze gevraagd. Eerlijk gezegd vind ik dat helemaal niet zo’n gekke vraag.
Lees meer