Home

Kerkdiensten
Preken
Geloofscursus
Jan BosContact:
Jan C. Bos
Wagnerkade 59,
2102 CT Heemstede
T  023 5332455
E jancbos@antenna.nl11 augustus 2019 Wanneer komt de Zoon des mensen?
Lucas 12, 32-40 Verbondskerk, Vijfhuizen
Wanneer komt de Zoon des mensen? Het klassieke antwoord is: Dat weet niemand maar tot nu toe nog niet, nog niet. Maar dat is een half antwoord. Want de werkelijkheid van Christus is geen toekomstmuziek maar doet hier en nu intrede in jouw en mijn bestaan.
Lees meer
28 juli 2019 Laten er tien zijn, minstens tien
Genesis 18,16-33 en Lucas 11, 1-13 Verbondskerk Vijfhuizen
Abraham bidt de sterren van de hemel voor Sodom. Hij bidt om een keer ten goede voor een ten dode opgeschreven stad. Heeft het zin. Heeft het ook maar enige zin?
Ooit legde Noach zich neer bij het onontkoombare lot van de mensen. De meesten van jullie zullen het verhaal kennen. De aarde kreunde onder de misdaden van mensen. Het grote graaien, het meedogenloos moorden om eigen gewin, het bevuilen van de lucht en uitputten was te veel geworden, onomkeerbaar te veel. En Noach bad niet om een keer ten goede. Abraham wel. Hartstochtelijk pleit hij voor een stad vol ongerechtigheid. Dat moordt en verkracht daar. Dat laat vreemdelingen creperen.  Dat leeft alleen voor eigen genot.  En Abraham bidt voor die stad.
Abraham bidt voor een stad die ten dode is opgeschreven is omdat nie-mand in die stad raad weet, niemand recht doet. Niemand.  Abraham bidt en de stad gaat ten onder. Heeft dat bidden enige zin?
Heeft bidden zin? Werkt het? Verandert het de loop van de geschiedenis?
Lees meer
21 juli 2019 Wat is echt nodig voor Marta en Maria en voor ons
Lucas  10, 38-42 Oude Kerk Heemstede
Marta maakt zich bezorgd en druk over vele dingen. Ik weet er nog wel een paar die dat doen. Vaders en moeders maken zich druk in hun gezin. De kinderen hebben zorg, aandacht, tijd nodig. Diakenen, ouderlingen en dominees maken zich druk en bezorgd over al het reilen en zeilen in de kerk. Wat is eigenlijk het ene nodige? Dat zouden jij en ik wel willen weten?
Lees meer
14 juli 2019 Wie is mijn naaste?
Lucas 110, 25 - 37 Dorpskerk Bloemendaal
Ga heen, doe gij evenzo. Met een aan duidelijkheid niets te wensen overlatend woord worden wij tot ontfermers bevorderd. Loop niet voorbij. Bekommer je om wie in nood is. Dat moet je doen.
Dat weet jij. Dat weet ik. Dat weet die wetgeleerde die met Jezus in gesprek is. Hij kent de geboden. Wij ook. En tegelijk worden we geplaagd door duivelse dilemma’s. Wat moet ik doen in de vluchtelingencrisis? Welke keuzes maak ik als burger en als consument. Waar doe ik goed aan? Wat heeft geen zin? Wat werkt wel en niet. Wat moet ik doen nu mijn werk mij opslokt of mijn bestaan wankelt, mijn gezin in crisis is. Meester, kunnen we daar niet over praten?
En precies dat is wat de wetgeleerde ook vraagt. Wie is mijn naaste? vraagt de wetgeleerde. Kunnen we daar over praten? Ik moet van alles. Kunnen we daar over praten.
Lees meer
5 mei 2019  Wie is waardig het boek te openen?
Openbaring 5, 6-15 Ontmoetingskerk Haarlem
De verzegelde boekrol is een belangrijk symbool in de Bijbel. We vinden hem al in de profetieŽn van Jesaja en EzechiŽl. De boekrol is het symbool van Gods geschiedenis met de mensen. De boekrol zit boordevol letters die het geheim spellen van al wat gebeurt in hemel en op aarde. De boekrol bevat het levensgeheim achter de hoogten en diepten in ons bestaan. In de boekrol staat geschreven wat Gods bedoeling is met jouw leven en met ons leven. De boekrol is geschreven om het kwaad te weren en het goede te doen. De boekrol geeft zin en doel, richting en samenhang. De boekrol is tot zegen van de mensen. Wie is waardig de boekrol te openen? Wie mag dat doen? Wie kan dat?
Lees meer
20 april 2019 Het is stille zaterdag vandaag
Verbondskerk Vijfhuizen
Het is stille zaterdag vandaag.   Het is zo stil.
Het is zo stil in huis nu jouw lieve man gestorven is. Het is zo stil in huis nu je de warme aanwezigheid van je vrouw moet missen. Het is zo stil in de kinderkamer van mijn gestorven kleinzoon. De knuffels worden niet meer opgepakt, zijn stralende lach niet meer gehoord.  Het is … zo stil.
Het is stille zaterdag vandaag en we gedenken dat onze Heer gestorven is.  Hij had nog zo gebeden, maar nee. De beker ging hem niet voorbij. De dood werd hem niet bespaard.
Lees meer
31 maart 2019 De verloren broer
Lucas 15  Oosterkerk Haarlem
Als wij in Nederland pal staan voor onze tradities en onze kernwaarden, pal staan voor vrijheid en voor democratie dan moeten we ook pal staan voor broederschap, voor onderlinge samenwerking en solidariteit. Niemand kan alleen, ook geen land kan alleen alle verloren asielkinderen van de wereld bergen maar samen kunnen we veel meer dan we nu doen. Niet ieder voor zich, zoals de wolven nu huilen, niet met muren en prikkeldraad, niet met economische wetten en vrijheid voor onszelf alleen.
Lees meer
17 maart 2019  Wakker geschud op de hoge berg
Lucas 9, 28-36  Vijfhuizen Verbondskerk
Petrus is klaarwakker. Maar hij was dat eerst niet. Hij was op die hoge berg in een diepe slaap gevallen. Zijn Heer is in gebed en hij en zijn twee medeleerlingen slapen ondertussen vast. Hoe komt het dat ze slapen? Is dat van verdriet misschien of van moeheid. Ik denk het. Jezus heeft hen gevraagd om Hem na te volgen op zijn lijdensweg naar Jeruzalem. En nu op de achtste dag van die navolging zijn ze vermoeid in slaap gevallen.
Lees meer
24 februari 2019  Vijanden liefhebben?
Ester 8 en 9 Lucas 6, 27-38 Vijfhuizen Verbondskerk
Wie zijn onze vijanden?
“Heb je vijand lief”, zegt Jezus in het Evangelie dat wij vanmorgen hebben gelezen. Maar wie is dat. Weet jij wie je vijand is? Ze zeggen wel eens van iemand dat die geen vijanden heeft. Ben jij zo iemand? Heb jij geen vijand? Of toch wel?
En hebben wij een gemeenschappelijke vijand? Wie is dat dan of wie zijn dat dan? Of mogen we die vraag niet stellen? Mogen we helemaal niet aan vijanddenken doen?
De Joden in de dagen van Ester wisten anders heel goed wie hun vijand was.
Lees meer
17 februari 2019 Valse profeten ontmaskeren
Ester 7 en Lucas 6, 17-26  Kerkcentrum Holy, Vlaardingen
Hoe ontmasker je valse profeten? Luister naar wat onze Heer zegt. Valse profetie wordt door de mensen geprezen. Valse profetie praat ons naar de mond. Wij zijn het probleem niet. Wij doen het goed. De anderen zijn het probleem. De anderen bedreigen onze welvaart. De anderen moeten eerst maar eens wat doen aan het klimaat. Wij doen al genoeg en het moet wel behapbaar blijven. Valse profeten verleiden ons met uitgekiende marktstrategieŽn gebaseerd op big data die ze opslurpen uit onze massaal gebruikte telefoons. Valse profeten vertellen jou wat jij het liefst wil horen.
Lees meer
27 januari 2019  Verzet tegen brute macht
Ester 3  Pelgrimskerk Badhoevedorp
Mordechai stelt een daad. Mordechai knielt niet voor Haman want Haman is een machthebber die over lijken gaat. Dat houdt hij nooit vol, denkt de hofkliek. Die zwicht wel als hij in de gaten krijgt dat met Haman niet valt te spotten en dat hele hordes met Haman meelopen. Je moet wel heel sterke knieŽn hebben om dan stand te houden.
Het is wel heel bijzonder dat we vandaag Ester 3 lezen. Want vandaag, 27 januari, is de gedenkdag van de Holocaust.
Lees meer
13 januari 2019 Een nieuw begin
L
ucas 3, 15-16 21-22  Verbondskerk Vijfhuizen
Een nieuw jaar is begonnen. Hebt u ook goede voornemens gemaakt?
Dit is het begin van de rest van mijn leven. Vanaf heden ben ik gestopt met roken want dat ondermijnt mijn gezondheid. Dit is een nieuw begin. Vanaf vandaag drink ik minder want ongemerkt werd dat toch wel steeds meer. En die extra pondjes die er met de feestdagen bij zijn gekomen moeten er ook nodig vanaf. Nu meen ik het echt. Al dat gesnoep is afgelopen. Voortaan eet ik bewuster.
Lees meer
30 december 2018  Een zwaard door je ziel
Lucas 2, 22-40  Nieuwe Kerk, Haarlem
“Je zult als door een zwaard doorstoken worden”
Dat zegt Simeon tegen Maria. Dat zegt Simeon tegen een moeder die zielsveel van haar kind houdt. “Er zal een zwaard door je ziel gaan”, staat er in de klassieke vertaling. Het wordt overgenomen in de beroemde hymne Stabat mater dolorosa. Naast het kruis staat de bedroefde moeder wier ziel door een zwaard doorstoken wordt.
Ook nu vandaag zijn er moeders in hun ziel gewond omdat hun kind gestorven is. Doodgemarteld als ooit eens Jezus, gesneuveld in de woestijn, neergeschoten als Humeyra, gevallen in het verkeer of zomaar, zomaar gestorven in zijn bedje. Er gaat een zwaard door je ziel. Nu vandaag denk ik aan al die moeders die het kerstfeest hebben gevierd en het nieuwe jaar tegemoet gaan met een gewonde ziel..
Lees meer
24 december 2018 De lofzang houdt ons gaande
Lucas 1, 3956  Verbondskerk, Vijfhuizen
Hoe houden we het vol?
Er is immers genoeg dat ons somber en neerslachtig maakt. Het gaat niet goed met het klimaat en de allerarmsten zijn daar het eerst en het meest de dupe van. De kloof tussen arm en rijk lijkt alleen maar dieper te worden. Er is bitterheid en verdriet onder de mensen en ook onderhuidse woede. Lukt het wel, lukt het ons wel met elkaar nieuwe stappen te zetten die de mensen vrede brengen en heelheid. Lukt het ons zelf om goed en eerlijk te leven met God en met de mensen?
Lees meer
9 dec 2018 Wie maakt een nieuw begin?
Lucas 3, 1-6, Kerkcenrum Holy Vlaardingen
Wie maakt een nieuw begin?
Daar wordt heel wat over vergaderd in de paleizen van Keizer Tiberius, stadhouder Pilatus en koning Herodes, nu ja in dat van hun opvolgers in Rome, Jeruzalem, Brussel en den Haag. Wie begint? Wie zet de eerste stap? Nou ik niet.
Ik volgde bij de voorbereiding van deze dienst een discussie op de radio over kli-maatmaatregelen. Als Schiphol niet mag groeien neemt Frankfurt het over. Dus dat gaan we niet doen.
Lees meer
25 november 2018  Geloof en hoop delen in de lange duur
Mat 25,1-13 Zorgcentrum De Molenburg Haarlem
Van de tien meisjes waarover Jezus vertelt hebben er maar vijf olie in hun lampen en die vijf delen de olie niet met de andere vijf. Ik heb het altijd lastig gevonden dat de meisjes hun olie niet wilden delen.
Het is een gelijkenis. Er zit een diepere betekenis achter. Laten we proberen die op het spoor te komen.
Lees meer
4 november 2018  De zaaier en het zaad
Dankdag in Nieuw Vennep, De |Rank
Een zaaier ging uit om te zaaien. Zo begint in de mij nog vertrouwde Bijbelvertaling een van de meest bekende gelijkenissen van Jezus. Hij is misschien wel zo bekend voor jullie dat je het moeite kost er nog iets verrassends in te horen.  Toch is het, vind ik, de moeite waard om er juist vandaag naar te luisteren.
Lees meer
28 oktober 2018 Van een blinde kun je veel  leren
Lucas 18,35-43 Badhoevedorp
Kijk! BartimeŁs. Moet je hem zien stuntelen. Moet je hem horen schreeuwen.
Je kunt rustig naar hem kijken en wijzen. Hij ziet jou niet. Jij hem wel. Wat denk je als je die bedelaar ziet. Wat denk je als je zo’n bedelaar ontmoet op de trappen van de kathedraal als je op je stedentrip naar Lissabon, Florence of Rome.
Met jouw ogen is niks mis.  En je bent onweerstaanbaar geneigd op je eerste indrukken af te gaan. Er bestaat een dating-ap die heel populair is onder jonge mensen. Ze swipen razendsnel door een heleboel foto’s. Die is wel aardig. Die niet. Die wel, die niet, niet, niet.
Vanmorgen ontmoeten wij allemaal een man. Hij is niet geslaagd in het leven. Hij bedelt aan de kant van de weg. Hij maakt niet veel kans als de mensen met een vlugge blik hem taxeren.  Wel, niet, wel, niet, niet, niet
Maar vanmorgen komen we er met een vlugge, taxerende blik niet vanaf.  Het evangelie dringt ons dieper te kijken.
Lees meer
21  oktober 2018  Hoe vaak moet je vergeven?
Mat 18,21-35 Kerkcentrum Holy, Vlaardingen
Petrus vraagt ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.
Dat zeventig maal zeven zit ons allemaal, denk ik, behoorlijk dwars. Toen ik een van jullie vertelde waar de preek deze zondag over gaat, was zijn eerste spontane reactie: Moeten we soms gekke Gerrit zijn?   En ik denk zomaar dat hij de enige niet is.  En als er iets is wat jij en ik absoluut niet willen zijn, dan is het wel gekke Gerrit.  Vraagt de Heer dat wel van ons vandaag?
Lees meer
7 oktober 2018  Blijf trouw
Maleachi 2, 1-10 en Marcus 10, 1-13  Oosterkerk Haarlem
Echtscheiden mag niet. Wat God samengevoegd heeft scheide de mens niet. Punt, uit afgelopen. Dat was tot voor kort de rigide leer van de kerk op dit punt en ik heb begrepen dat de katholieke hiŽrarchie in Nederland dat nog steeds zo wil houden. Het spijt ons echt maar zo streng is Jezus nu eenmaal, zeggen ze erbij.
Is dat zo? Is Jezus zo streng? Laten we proberen met aandacht te lezen wat in het evangelie staat.
Lees meer
23 september 2018  Wie een kind ontvangt, ontvangt God
Marcus 9, 30-37 23  september 2018 Verbondskerk Vijfhuizen; 30 september 2018  Oude Kerk, Heemstede
Jezus pakt een kind op, lezen we in het Evangelie vanmorgen.
Jezus pakt een kind op om de grote mensen, zijn leerlingen, ons dus, wat te leren. Het staat er nadrukkelijk bij. We zijn even onder elkaar. We zijn in ons eigen huis om van hem te leren. En bij dat onderricht pakt hij een kind op en zet dat in ons midden.
Ik voel me wat ongemakkelijk nu. Dat kind kraaide in de box wellicht of speelde met zijn vriendje. Dat kind wordt niets gevraagd. Hij wordt opgepakt Er wordt met hem gedaan. Dat schuurt bij mij, vandaag.
Lees meer
19 augustus 2018  Doven horen en stommen spreken
Marcus 7, 31-37  Ontmoetingskerk, Haarlem
Ben jij doofstom? Ooit geweest? Ooit tegengekomen? Of heb jij nooit met een doof-stomme te maken gehad? Ik wel. Ooit in een heftig conflict met een collega zei ik echt heel verstandige en redelijke dingen. Echt waar. Geen speld tussen te krijgen maar die ander luisterde niet eens. Die kon gewoon niet luisteren, die man. Er kwam ook geen zinnig woord uit. Niet om aan te horen. Ik luisterde er op laatst niet meer naar. Hebben jullie dat nooit meegemaakt?
Lees meer
6 mei 2018    Ben je gelukkig?
Jesaja  45 vs 14    Johannes 15, 1-17  Oosterkerk Haarlem
Jullie moeten op weg gaan en vrucht dragen, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Jullie moeten elkaar liefhebben en vrucht dragen.
Wat denk je. Is dat gelukt in de jaren en eeuwen die achter ons liggen. Is het wat geworden met de wijngaard, het rijk Gods, de liefde. En lukt het jou? Ben je gelukkig. Of weet je het zonet nog niet. Niet meer, Nog niet.
Lees meer
22 april  2018 Noach, de trooster
Genesis 6  Molenburg Haarlem
Vandaag gaat het over Noach. Weten jullie wat zij naam betekent?  (Heel veel namen hebben een betekenis. Ik heet jan. Dat komt van Johannes en betekent de Heer is genadig. Abraham betekent vader van vele volken. Elia betekent: Mijn God is de Heer. en Jozua of Jerzus betekent. De Heer verlost.  Zo heeft ook de naam Noach een betekenis.  De naam Noach betekent ‘trooster’
Lees meer
8 april 2018  Waar was Thomas?
Johannes 20, 19-31 Heemskerk, Morgensterkerk
Waar was Thomas?
Thomas is nu in de kerk.
Nu op de achtste dag  ontbreekt hij niet in de kring.
Maar vorige week was hij niet in de kerk.  Hij was er niet met Pasen.  Hij was er niet bij toen er werd geroepen en gevierd: De Heer is waarlijk opgestaan en Hij is door Simon gezien. 
Waar was Thomas eigenlijk vorige week? Waar was hij op het hoge feest? Waar zat hij op dat allerchristelijkste feest van Pasen?
Lees meer
11 maart 2018 Kostbaar brood
Johannes 6, 1-15  Nieuwe kerk Haarlem
Hier op tafel ligt ons dagelijks brood.
Het is van dat brood zoals dat jongetje bij zich had van wie het evangelie deze zondag vertelt. Zorgvuldig droeg hij vijf broden en twee vissen, als een kostba-re schat die niet zomaar verloren mag gaan, die niet mag worden weggegooid of verspild. Hou zou dat kereltje toch geheten hebben?
Ik weet niet wat u bij dat brood voelt. Ach, het is zo gewoon. Het is dagelijkse kost voor zover niet verdrongen door allerlei luxe liflafjes of uitheemse eetge-woonten. Het is doodgewoon, gemakkelijk te krijgen en goedkoop. En het wordt ook gemakkelijk weggedaan. In het beste geval gaat het naar de eendjes of de konijnen of de dieren van de kinderboerderij. In het slechtste geval ligt het vertrapt in de hoeken van het schoolplein, of geplet in nog halfvolle ver-frommelde plastic broodzakken in de vuilnisemmer. Geen jongetje dat er naar omkijkt. Het is immers maar brood...
Lees meer
21 januari 2018 Mensen vangen?
Marcus 1, 14-20  Ontmoetingskerk, Haarlem-Schalkwijk
Zijn jullie ook gevangen?
Zijn jullie soms ook de gevangenen van een wat benepen moraal in een be-krompen kerk? Dat hoort de apostel Paulus fulmineren tegen lekker eten en spannend vrijen. Ik weet nog hoe ik in mijn jeugd met die tekst in de hand werd gewaarschuwd. Pas op. Kijk uit. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Vorige week zaterdag nog stond er een interview in mijn krant: Ik verwenste dat geloof. Je mocht niks en vooral niks voor het huwe-lijk. Zijn jullie daar ook nog een beetje mee behept? Zijn jullie ook de ge-vangenen van leerstellige dominees?
Of helemaal niet. Ben je gek. Echt niet. Dat hebben we helemaal achter ons gelaten. We zijn wel kerklid maar daar merk je verder heus niets van.
Lees meer