Home


Preken


Jan BosContact:
Jan C. Bos
Wagnerkade 59,
2102 CT Heemstede
T  023 5332455
E jancbos@antenna.nl
17 februari 2019 Valse profeten ontmaskeren
Ester 7 en Lucas 6, 17-26  Kerkcentrum Holy, Vlaardingen  Bevestiging van ambtsdragers

Vanmorgen worden enkele uit jullie midden in het ambt bevestigd. Straks zullen ze beloven dat ambt trouw te vervullen. Straks zullen ze beloven zich te voeden met het Woord van God en te weren wat niet bij onze Heer past. Willen jullie dat ook? Willen jullie dat allemaal? Willen jullie ook leven bij de Schrift en je oor niet laten hangen naar valse profeten?

In het Evangelie zegt onze Heer vanmorgen “Wee jullie rijken. Die rijkdom gaat je niet redden. Net zoals valse profeten die hemelhoog geprezen worden, het uiteindelijk niet redden. Luister niet naar die valse profeten maar hoor en doe mijn woorden.
Wil je dat wel horen? Wee u, jullie rijken. Dat haakt toch in jouw en mijn vlees.
Wil je niet veel liever horen: Dat valt wel meer hoor, met die rijkdom van jullie. Daar heb je altijd hard voor gewerkt en dat heb je eerlijk verdiend. Daar mag je gerust van genieten. Daar heb je recht op en niemand mag je dat afpakken. Jij bent het probleem niet. Dat zijn die anderen die azen op wat van jou is en uit zijn op jouw bestaan.
Daar gaat het vanmorgen ook om in het verhaal van Ester. “Haman, met al zijn rijkdom en status, zakelijk inzicht en politiek vernuft, is een booswicht”, zei Ester ooit en daarom wordt zij in de rabbijnse traditie een ware profeet genoemd. Gedenk haar moed en luister naar haar.
Wat wil je horen vandaag ? Wat wil je het liefste horen en doen in je leven. Luister je naar een valse profeet als ooit Haman was of naar een ware profeet als ooit Ester was?

Vandaag horen we dat Haman door Ester wordt ontmaskerd. Daar is heel wat aan voorafgegaan. Als een komeet schoot Haman omhoog. Iedereen viel voor hem behalve die vervloekte Jood met zijn thora-rol. Niemand verzette zich tegen zijn propaganda en zijn glamour, zijn nepnieuws en zijn opruiende praat behalve die vervloekte Jood met zijn thora-rol. En door de eeuwen heen is zijn naam met huiver en afschuw genoemd omdat hij uit was op de verdelging van het Joodse volk.
Wanneer Haman en Ester elkaar ontmoeten aan de koninklijke tafel staat er heel veel op het spel. Ester staat samen met haar oom Mordechai en haar hele volk voor recht en gerechtigheid, genade en trouw. Zij belichaamt Gods ideaal met ons mensen. Zij is koningin van PerziŽ maar zij hoort bij Gods rijk dat slaven bevrijdt en vreemdelingen opneemt, dat armen steunt en hongerigen voedt. En tegenover haar zit Haman die uit is op de vernietiging van dat ideaal. Tegenover haar zit Haman die mensen als koopwaar beschouwt en vreemdelingen weg wil hebben. Tegenover haar zit Haman die het helemaal heeft gemaakt. Hij heeft zijn netwerk prima in orde en borrelt in de hoogste kringen. Esters visioen hangt aan een zijden draad.
In het boek Ester wordt de naam van de Eeuwige niet genoemd. Het lijkt, net ls bij ons, dat Hij er niet is. Maar mensen als Mordechai en Ester leven, tegen de stroom in, de naam van de Eeuwige.
Nee, het lukt Haman goddank niet want hij wordt door Ester met grote persoonlijke moed en gevaar voor eigen leven, ontmaskerd. Of toch wel. Lukt het Haman uiteindelijk toch wel omdat door de eeuwen heen wanneer in de synagoge de feestrol Esther wordt gelezen, buiten de pogroms woeden en wij nu vandaag het boek Esther niet kunnen lezen zonder te beseffen dat zes miljoen Joden zijn vermoord omdat er massaal geluisterd werd naar valse profeten. Nee, we kunnen misschien niet zo concreet een Haman aanwijzen als in de dertiger jaren van de vorige eeuw maar ook vandaag wordt er gesold met vluchtelingen Ook vandaag scoren populistische partijen verontrustend veel stemmen. Ook vandaag vertrouwen naties vooral op hun eigen kracht. Hoe ontmasker je die in godsnaam? Kunnen jullie dat? Kunnen wij het beest bij de naam noemen als ooit Ester deed? Of laten we ons vandaag opnieuw liever sussen door valse profeten die de tergende sociale en economische tegenstellingen in onze wereld verdoezelen, onze geestelijke leegheid vullen met gemakkelijke afleiding en ons diepe verdriet lenigen met goedkope troost?

Hoe ontmasker je valse profeten? Luister naar wat onze Heer zegt. Valse profetie wordt door de mensen geprezen. Valse profetie praat ons naar de mond. Wij zijn het probleem niet. Wij doen het goed. De anderen zijn het probleem. De anderen bedreigen onze welvaart. De anderen moeten eerst maar eens wat doen aan het klimaat. Wij doen al genoeg en het moet wel behapbaar blijven. Valse profeten verleiden ons met uitgekiende marktstrategieŽn gebaseerd op big data die ze opslurpen uit onze massaal gebruikte telefoons. Valse profeten vertellen jou wat jij het liefst wil horen.
De valse profeten die je alle glitter en glans van de wereld beloven worden door de wereld geprezen. Vette salarissen voor de beursgoeroe’s, de verkoop-stunters en de vermaakindustriŽlen. Stemmenwinst voor de politicus die een reclamebureau heeft laten uitzoeken hoe hij je het beste kan paaien.
Ware profeten die je voeden met kritiek op bestaand onrecht worden door de wereld verguisd. Voor hen geen rijkdom, niet echt.
De profeten van de markt en de beurs beloven en geven veel rijkdom maar weinig echt leven. De ware profeten gerieven de markt niet maar voeden wel jouw hart en jouw bestaan. Bij wie hoor jij? Naar wie luister je? Wie ben je zelf?

Gelukkig jullie armen, want van jullie is het Koninkrijk Gods; Wee jullie rijken want je troost je met je geld. Deze uitspraak gaat niet louter over onze bankrekening maar toetst onze levenshouding, onze levensbeschouwing. Kijk eens goed naar jezelf. Voor wie leef je? Waar ligt je interesse en je engagement? Bestaat jouw leven alleen uit de genietingen van het ogenblik? Je hobby en je vliegreis, je mooie huis en je kostbare parel, is dat nou jouw leven? Is het dat en verder niet?
Als jij daar ja op zegt, wel ja op moet zeggen, zegt Jezus tegen jou dat je honger hebt. Jouw hart is leeg. En misschien dat je het vult met bluf om de leegte maar niet te voelen maar dat hou je niet vol. Wee u die nu overvloed hebt, want ge zult hongeren. Het breekt je op. Het breekt af, vroeger of later. En aan het einde van je leven sta je met lege handen en een leeg hart. Ach, arme rijke man.

Ware profetie is tegendraads maar tegelijk is ware profetie vol belofte.
Vul jouw leven met de gemeenschap in Christus. Bouw jouw leven op de verbondenheid met God en met elkaar. Zoek de bron. Wortel aan het levend water. Bidt om kracht. En bekommer je om je naaste en de schepping. Bekommer je om het lijden en doe wat je kunt. Bekommer je om het tekort en wees niet onverschillig. Bekommer je om de wereld en wees royaal.
Ook als je materieel niet veel voorstelt, ben je toch gelukkig.
Ook als je te maken krijgt met rouw en verdriet, gaat het niet slecht met je want je verliest niet de zin in jouw bestaan.
Het zal u zijn opgevallen dat de belofte van Jezus niet in de toekomstige maar in de tegenwoordige tijd staat. Gelukkig jullie armen, want van jullie is het Koninkrijk Gods.
En dat is ook zo. Wie lijdt en strijdt, wie bidt en vecht, wie hoopt en liefheeft en wie volhardt in het geloof maakt nu deel uit het koninkrijk Gods. In dat rijk is Haman al eens eerder ontmaskerd. En precies dat kun je horen in het Woord van God en dat maakt de vreugde uit van deze geloofsgemeenschap. Het komt eropaan dat jij en ik hoop blijven houden en geloof en liefde..

Precies daar gaat het om als straks aan een paar van jullie gevraagd wordt of ze willen leven bij het licht van de Heilige Schrift en willen weren wat niet bij onze Heer past. Ja, dat was wel even een ding tijdens ons voorgesprek. Zijn die vragen niet te zwaar en is die taal niet te ronkend. Ik snap heel goed de aarzeling daarover. Maar het is niet een vraag om orthodoxie te meten of nieren te proeven. Nee, het is een uitnodiging om samen met jullie allemaal een gemeenschap te vormen die elkaar tot stut en steun is als valse profetieŽn welig tieren en droevige tijden ons gemakkelijk bedreigen. Dit hier is een huis van geloof en hoop en dat huis vraagt onderhoud. Dit huis is bedoeld om bij jou en mij het visioen levend te houden dat ooit Ester en Mordechai bezielde en dat onze Heer met heel zijn lichaam en bloed ons voorleefde. Dit huis is bedoeld om jou en mij te leren met open ogen in de wereld te staan en niet ondanks maar in alle narigheid dat kostbare vlammetje van de hoop te blijven koesteren.
Straks wordt aan een paar van jullie gevraagd of ze de hoop willen voeden met het Woord van God en hen wordt beloofd dat Gods Geest met hen zal zijn. Maar het is niet alleen een vraag en een belofte aan hen maar aan ons allemaal.
Ga met God en Hij zal met je zijn.