Home


Preken


Jan BosContact:
Jan C. Bos
Wagnerkade 59,
2102 CT Heemstede
T  023 5332455
E jancbos@antenna.nl
25 november 2018  Geloof en hoop delen in de lange duur
Mat 25,1-13 Zorgcentrum De Molenburg Haarlem

Van de tien meisjes waarover Jezus vertelt hebben er maar vijf olie in hun lampen en die vijf delen de olie niet met de andere vijf. Ik heb het altijd lastig gevonden dat de meisjes hun olie niet wilden delen.
Het is een gelijkenis. Er zit een diepere betekenis achter. Laten we proberen die op het spoor te komen.
Waar staat die olie voor?  Die olie staat voor het doen van gerechtigheid, zegt de een. Zegt Jezus in de Bergrede al niet dat zij wijs is die zijn woorden hoort en doet.
De olie staat voor het heilsgeheim, zegt een ander. De olie staat voor de intieme omgang met God. Zoals de olie het lampje brandend houdt, zo houdt bijbellezen, bidden, mediteren de lamp van de ziel brandend in de lange, lange duur.
Maar dat alles kun je toch delen?  De arme weduwe deelt toch ook, volgens het bijbelse verhaal, haar schamele beetje olie met de profeet?  En juist omdat ze deelt, raakt de olie niet op. Liefde wordt niet minder, geloof wordt niet zwakker, wanneer ze wordt gedeeld. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde.
Waarom toch delen die meiden hun olie niet...
En waarom sluit de bruidegom de deur voor de arme, dwaze meisjes. Als een moordenaar aan het kruis nog vergiffenis ontvangt, waarom dan niet de dwaze meisjes die op het laatste uur verlangen naar de zoete olie.  Ik heb moeite met die harde kant in het verhaal. Heeft Jezus echt bedoeld mensen buiten te sluiten. Dat kan toch niet waar zijn?

Het verhaal over de wijze en dwaze meisjes staat in de rede over de "laatste dingen" Onwillekeurig zijn wij geneigd bij de laatste dingen aan de toekomst te denken zeker op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is ook terecht maar het is te weinig. Bij de laatste dingen gaat het over heden en toekomst, nu en straks, lange duur en laatste ernst.
Wanneer Jezus het over de laatste dingen heeft dan heeft Hij het over jouw leven hier en nu voor het Aangezicht van de Eeuwige.
Vandaag wordt jij geconfronteerd met de kwetsbaarheid van je eigen bestaan.  Veel gezegend wellicht in het verleden maar nu komt het er op aan.   Nu schrijnt meer dan ooit de lange duur.  Niet alles is goed geweest. Lang niet alles is voltooid. Vandaag wordt jij verward om alles wat in de wereld gebeurt. Vandaag ben jij in rouw. Wie houdt de moed er in?  Vandaag ben jij zo moe van al het pogen. Zomaar vallen onze ogen toe. Het is al zolang zo. Het houdt maar niet op. Het wordt nooit wat anders.

Let op, nu wordt het tijd om olie in jouw kruik te doen. 
De olie staat voor het horen naar en het doen van de woorden van het Evangelie. Wat gebeurt er als jij olie in je kruik doet. Dan haal je vanuit je tenen het geloof dat ondanks alles wat er in de wereld en in jouw eigen leven gebeurt God omziet naar ons mensen. Dan ontsteek je hier en nu het licht van het geloof en de hoop.  Dan laat je je inspireren door de woorden van Jezus om recht te doen en goed te zijn.
En dan kijk je om je heen.  Wat zie je?  Dan zie je de ander in allerlei gedaanten. Dan zie je deze wereld met al zijn grootheid en ellende. Maar al dat zien maakt je niet somber want je gelooft dat de bruidegom, dat is onze Heer Jezus met ons in de wereld is en alle leed met ons draagt.
 
In de lange duur ontmoet Christus ons in een vriend die ons kust, een woord dat ons troost, een lied dat ons verwarmt. In de lange duur zoek ik Hem in mijn gebed en laaf ik mij aan zijn bron.  In de lange duur ontmoet Christus ons in het gelaat van de ander, in het grauwe gezicht van de armoede. Wend ik mij toe of af. Ken ik Hem of niet? Niemand, niemand kan voor jou beslissen. Je bent vrij. Je kunt je afkeren. Je kunt de bruidegom negeren. Je kunt er voor kiezen hem niet te kennen.  Je kunt zeggen: Ik ken jou niet. Het is hard maar waar.
Oog in oog sta jij, nu vandaag met de bruidegom. Je komt hem tegen in het gezicht van wie ziek is. Je komt het tegen in de vluchteling aan onze grens. Je komt hem tegen als het er bij jezelf op aankomt.  Je komt hem tegen in het woord van de Schrift.  Je komt hem tegen in het brood en de wijn van het avondmaal.
Je komt hem tegen in de hitte van de dag en in de stilte van de nacht. Hij troost je, om te beginnen. Hij vergeeft je om te beginnen al die keren dat jouw ogen zwaar waren, zo zwaar.  Dat wordt gezegd van aangezicht tot aangezicht vandaag, dit uur. Die zoete olie wordt jouw geboden, vandaag.  In overvloed wordt hij geboden. En je hele lieve leven lang kun je je door die olie laten verlichten. Je hele lieve leven lang kun je die olie delen.

Oog in oog sta jij. Dat is in de lange duur de laatste ernst.  Tot op je laatste snik op aarde sta jij oog in oog.  Dit verhaal wordt ons verteld opdat wij hier en nu ons toewenden.  Jij kijkt naar Hem, naar het gelaat van de bruidegom. Hij kijkt naar jou. Kennen jullie elkaar? Of heeft Hij nog nooit ervaren dat jij naar Hem omzag.

Hun hele lieve leven lang hebben die meiden kunnen delen en kunnen putten, drinken en lachen zoveel ze maar wilden. Hun hele lieve lange leven zijn die meiden geroepen om te waken met elkaar.  En nu vandaag horen we het opnieuw: Wees niet dwaas maar wijs.  Laaf je aan de bron. Deel met elkaar de zoete olie.  Leef voor het Aangezicht van de Eeuwige.
Amen