Home


Preken Geloofscursus
Jan BosContact:
Jan C. Bos
Wagnerkade 59,
2102 CT Heemstede
T  023 5332455
E info@jancbos.nl
1 Bestaat God?

Ooit lang geleden is onder de mensen het geloof in God ontstaan. Tot op vandaag zijn er miljoenen die in God geloven. Maar niemand heeft ooit God gezien. Een hard wetenschappelijk bewijs dat er zoiets als een god bestaat, is er niet.
Hoe is dat geloof dan ontstaan?  Lees meer

2 Is alles waar wat in de Bijbel staat?

De Bijbel is door mensen geschreven. Tegelijk zeggen gelovigen dat de Bijbel “Gods Woord” is. Ze geloven dat wat in de Bijbel door mensen is opgeschreven door God is ingegeven. God heeft hen ge´nspireerd. Maar over hoe dat gebeurd is, verschillen de meningen. Lees meer

2a Indeling en korte overzicht van de Bijbel      Download het pdf-bestand3 Is Jezus God?
De kijk op Jezus is aan ontwikkeling onderhevig. De hoge titels die Jezus later in de kerk zijn gegeven heeft Hij zelf nooit gebezigd. Pas na Jezus dood aan het kruis en ook pas nadat zijn leerlingen hebben ervaren dat Hij door God is opgewekt, is door de leerlingen een diepere betekenis gegeven aan het optreden van Jezus. Lees meer4 Kruis en opstanding
Veel christenen hechten er sterk aan te geloven dat Jezus “lichamelijk” is opgestaan. Met de term lichamelijk bedoelen ze uit te drukken dat het niet alleen om een geestverschijning gaat. Nee, ook het lichaam van Jezus is bij de opstanding betrokken. Hij is op eigen kracht het graf uitgegaan. Maar zo massief als veel christenen het zich voorstellen, wordt het in de Bijbel niet beschreven.  Lees meer


5 De maaltijd van de Heer. Bindmiddel of struikelblok?
Vergeleken met de jaren van de Nieuwe Catechismus (1966) is het katholieke leergezag weer veel massiever geworden. De bisschop verbiedt protestanten en katholieken samen de maaltijd van de Heer te vieren. Dat kan niet omdat protestanten niet zouden geloven in de werkelijke aanwezigheid van Christus in brood en wijn.
Dat geloven protestanten wel maar tegelijk houden ze hoog dat die aanwezigheid niet het eigendom is van de katholieke hiŰrarchie. Christus deelt zich uit aan allen die in Hem geloven, ook aan de gelovigen buiten de katholieke kerk.  Lees meer

Wordt vervolgd